Który z typów Polonii prezentujesz?

Karty podstawowe

Posiadam obywatelstwo polskie od urodzenia
84% (83 głosy)
Posiadam obywatelstwo polskie i dodatkowo inne obywatelstwo
12% (12 głosów)
Nie posiadam obywatelstwa polskiego ale jestem polskiego pochodzenia
0% (0 głosów)
Przyjąłem obywatelstwo polskie nie będąc od urodzenia Polakiem
3% (3 głosy)
Niestety, zostałem pozbawiony obywatelstwa polskiego
1% (1 głos)
Razem głosów: 99